photographs

photographs by ruud waij

 
 
11_118_1832.jpg
 
2 Portretstudies (gouache op papier; br. 50 cm, h. 64 cm) De studiebegeleidster had gevraagd foto's van personen mee te brengen om na te schilderen. Ik had een herinneringsboek van Life bij me. Daarin stonden verscheidene goede koppen. Nadat ik een foto had nageschilderd was er nog ruim voldoende tijd voor een tweede. Ze lijken niet op de originelen; toch ben ik heel gelukkig met de manier waarop ik kans zag de structuur van de gezichten met (soms) enkele streken weer te geven.