Het tekenwerk van Huug Waij

Zolang als ik mij kan herinneren heb ik getekend. Ik weet dat ik op de bewaarschool (zo heette onze kleuterschool in 1934!) een huisje in perspectief probeerde te tekenen, tot verontwaardiging van juffrouw Nel! Ook tijdens mijn Lagere Schoolperiode en op de Mulo tekende ik. Dat moest, omdat er tekenlessen werden gegeven. Ik was geen goede tekenaar, maar ik deed het graag. Veel later, tijdens een tweetal urgentie-opleidingen aan de Sociale Academie, tekende ik in de marge van mijn dictaatschriften, waarin soms te weinig informatie en te veel niet relevante krabbeltjes te vinden waren. Ook tijdens inleidingen op congressen, die ik voor mijn werk moest bijwonen, ging het tekenen door, nog steeds in de marge van de papieren, die daarbij hoorden. Dat geldt ook voor werkbesprekingen; sommige chefs waren zeer wijdlopig. Misschien dat het daardoor komt, dat ik de neiging heb om te priegelen, zoals n van mijn tekenmaatjes op dinsdagavond de manier noemt, waarop ik nu soms nog teken. In mijn vrije tijd maakte ik zo nu en gebruik van een schetsboek, maar dat was nagenoeg nooit groter dan A-4 formaat.

Die onbedaarlijke tekenneiging maakte dat ik op 1 oktober 1985 lid werd van de Rijswijkse vereniging van amateurschilders met de toepasselijke naam Amateurspalet. Onder de leiding van verschillende studiebegeleiders (Leander Teepe, Betty van Mill en Yke Prins) heb groot leren werken. Daarnaast heb ik me met hun hulp en (vooral) adviezen verschillende teken-, schilder- en grafische technieken eigen gemaakt. Daarvoor ben ik hen dankbaar. Maar de artistieke kwaliteit van mijn werk is er niet op vooruit gegaan. Dat had ik gehoopt. Die teleurstelling heeft tot gevolg dat ik het grootste deel van het werk dat ik in ruim 19 jaar maakte, weggooide. Er zijn echter wat dingen, die ik heb bewaard; f omdat ik er tevreden over ben, f omdat er zoveel tijd in is gaan zitten dat ik het zonde vind om ze weg te doen (naast het feit dat ik er bijna tevreden over ben). Welke dat zijn is te vinden op de volgende pagina's.

Opmerkingen (bij voorkeur opvoedende) kunnen worden verzonden aan

Wachten...