waij> zen> lotusvijver

Links en Rechts


Dit is een artikel uit het blad De Lotusvijver (site), zomernummer 2008.


Links en Rechts

Zen is uitermate veelzijdig. Recentelijk kwam ik in contact met een voor mij nieuwe subcultuur. Deze min of meer ondergrondse beweging houdt zich bezig met het verwerven van kennis en kunde om vrouwen te versieren. Men wil de grote kans op falen verkleinen en door trefzeker optreden de kans op een relatie vergroten. Gezien de grote belangen die hier voor mannen op het spel staan, wordt hier hard aan gewerkt en is er inmiddels een grote collectieve kennis opgebouwd over hoe het in contact komen met vrouwen werkt. De vrouwelijke lezers fronsen inmiddels de wenkbrauwen, want van soepeler interactie met mannen hebben ze nog niet veel gemerkt. Dit komt (of zou kunnen komen) doordat het overgrote deel der mannen zich buiten de subcultuur bevindt. Deze mannen worden aangeduid als Average Frustrated Chump (AFC).

Voor vrouwen zijn de belangen even groot, maar evolutionair gezien is het altijd aan de mannen geweest om initiatief te nemen. Vrouwen reageren over het algemeen erg positief op mannen met daadkracht. Deze worden in de versiergemeenschap aangeduid als Alpha Males. Vrouwen zijn erg goed in het verbaal en non-verbaal op afstand houden van AFC’s, dus mannen moeten er van alles aan doen om als alfaman over te komen. Je kunt via boeken, video’s en workshops een uitgebreid arsenaal leren aan scenario’s, kundes en kunstjes om dit te bewerkstelligen.

Inmiddels is de gemeenschap qua doelstelling aan het veranderen. In plaats van te leren om een alfaman te lijken, begint men zich te concentreren op wat je kunt doen om een authentieke man te zijn. Het wonderlijke effect is dat waar men zich vroeger [1] richtte op uiterlijkheden als ‘spreek rustig en met lage stem’, er nu andere zaken aan bod komen. In de dvd-serie The Blueprint Decoded [2] wordt opgeroepen tot het ons bekende Right Action, acceptatie van de wereld zoals hij is, en wordt zelfs Eckhart Tolle geciteerd.

Tolle [3] is spiritueel leraar en schrijver van de klassieker The Power of Now, dat inmiddels in 33 talen vertaald is. Tolle’s laatste boek A New Earth is door Oprah Winfrey uitgekozen om in haar Book Club [4] te worden opgenomen. Door lid te worden van de club kun je video’s bekijken waarin Oprah en Eckhart Tolle de hoofdstukken van het boek bespreken. Daarnaast kun je via het Message Board met andere clubleden informatie uitwisselen over dit boek.

Een andere educatieve dvd-serie, uitgebracht door David Deangelo, is genaamd On Being a Man [5]. Ook hij betoogt dat het mogelijk is om een man te zijn die van nature vrouwen aantrekt. Hij onderbouwt dit met diverse externe bronnen, waaronder David Deida [6].


Deida is net als Tolle spiritueel leraar, en auteur van tien boeken. Hij is wat meer geïnteresseerd in de seksuele kant van relaties en heeft titels op zijn naam staan als Wild Nights, Dear Lover en The Enlightened Sex Manual. Zijn bekendste boek is The Way of the Superior Man [7]. Hierin geeft hij in 51 korte hoofdstukken evenzovele adviezen aan mannen op het gebied van man-zijn en omgaan met vrouwen.

Zijn eerste advies aan mannen is meteen al indrukwekkend. ‘Stop hoping for completion of Anything in Life’, zo roept hij ons toe. Ons uitstelgedrag om de dingen te doen die we echt willen, wordt gevoed door excuses. We houden ons voor dat het echt nodig is om aan onze verplichtingen te voldoen en onze taken te volbrengen. In werkelijk gaat het hier juist om een gebrek aan discipline, want een man die echt iets wil, heeft zich er nog nooit door van de wijs laten brengen. Voor een man die de wil niet kan opbrengen, vormt het een waarachtig excuus. De werkelijkheid is dat de wereld nooit vrij zal zijn van obstakels, dus je kunt net zo goed vandaag nog beginnen aan wat je echt wilt. Je hoeft je verplichtingen niet op te geven, maar je moet wel tijd vrijmaken voor je passie.

Genpo Roshi zegt het volgende [8]: "David Deida’s teachings on this central human concern, sexuality, emanate from a deeply trustworthy source. He has undergone his own rigorous training and practice, which manifests in precise, gentle, and thorough teachings. Many spiritual traditions, including Zen, have excluded or marginalized the sexual experience. David’s work fills this gap, and gives us a mature approach for bringing the energetic, emotional, and physical experience of sex into our life and practice. And like Zen, the fruition of David’s work is openness, compassion, and love." Het lijkt er inderdaad op dat zen nooit verder komt dan dat de baby’s met de kraanvogel worden afgeleverd.


Hiervan heeft David Deida geen last. Hij gaat er hard in: "Your woman surrendering to receive your strong love, or you lovingly ‘forcing’ your woman to surrender into greater extacy, is the basis of ravishment. If you are unwilling to play these dark masculine and feminine poles in love and humor, then they will appear in loveless ways suchs as [...] obsessions with soap operas [...]." Dit geeft ineens een hele andere kijk op tv kijken. Zou men al kijkende goede tijden willen beleven om de slechte tijden te verdringen?

De koppeling tussen vrouwen versieren en zen kan nog explicieter. Er is een nieuw boek uit, getiteld The Zen of Meeting Women [9], met als credo: "A new book to bring out the Zen pickup artist in you." De omslag van het boek belooft niet veel goeds. Een fraaie naakte vrouwenrug met daarop een ying-yang teken. Het ying-yang teken staat ook nog eens 90 graden gedraaid ten opzichte van wat je meestal ziet. Een beetje onderzoek [10] bracht al snel aan het licht dat een dergelijke oriëntatie zoals op de omslag in China gebruikelijk is! Ik moest mijn mening dus 90 graden bijstellen.

Het boek geeft een korte inleiding in Zen en meditatie. Het legt nadruk op het belang van non-attachment, iets wat anderen al eerder gedaan hebben. Het idee leeft dat vrouwen een man willen die door andere vrouwen begeerd wordt en die dus niet zo nodig hoeft. Het aardige is dus dat je vanuit zen tot dezelfde conclusie kunt komen.

  1. http://www.realsocialdynamics.com/
  2. http://www.blueprintdecoded.com/
  3. http://www.eckharttolle.com/
  4. http://www.oprah.com/obc_classic/obc_main.jhtml
  5. http://www.doubleyourdating.com/22174/OnBeingAMan/
  6. http://www.deida.info/
  7. http://www.deida.info/books/way-superior-man
  8. http://www.kripalu.org/program/view/all/SBYT81/
  9. http://thezenofmeetingwomen.com/
  10. http://nl.wikipedia.org/wiki/Yin_Yang