waij> zen> lotusvijver

Links en Rechts


Dit is een artikel uit het blad De Lotusvijver (site), voorjaarsnummer 2005.


Links en Rechts

Waiting for Buddha. Wachtend in de rij tot ik aan de beurt was voor daisan (gesprek met de zenmeester), leek het me een goed idee tijdschriften neer te leggen om de tijd nuttig te besteden. De Story en Privé lezen we wel bij de kapper, wellicht zouden tijdschriften over boeddhisme verlichting kunnen brengen. Dat zou bijvoorbeeld Mountain Record (1) kunnen zijn, het tijdschrift van de Mountains and Rivers Order. De on-line versie van dit tijdschrift bevat een keur aan artikelen uit vorige jaargangen van het tijdschrift. De Mountains and Rivers Order wordt geleid door John Daido Loori die erg mooie foto’s maakt.Tot nu toe onovertroffen voor wat betreft informatiedichtheid is de website van de Kwan Um School of Zen (2), gesticht door de Koreaanse zenmeester Seung Sahn. Er zijn zo’n 1200 pagina’s aan teaching letters te vinden, evenals een grote hoeveelheid aan dharma talks. Degenen die menen dat de ware dharma zich meer uit in het verrichten van activiteiten, kunnen uit de voeten met de vele naai-instructies waaronder die voor een meditatiemat en -kussen. Er zijn ook instructies voor het maken van kleding, waarbij je een zelfgenaaide meditatiebroek makkelijk kunt dragen zonder in conflict te komen met stijlverschillen tussen de verschillende zen-tradities. Kwan Um heeft zich omstreeks 1200 van Rinzai afgesplitst. Kwan Um heeft vele scholen, waaronder één in Brussel (3).


Wil je het wat luchtiger houden, lees dan For You. De website (4) is zeer fraai uitgevoerd en heeft zo op het eerste gezicht een hoog lifestyle gehalte. Interessant hieraan is met name dat het om Singaporaanse lifestyle gaat. Het gratis proefnummer is in Nederland helaas niet aan te vragen, maar de on-line versie geeft genoeg stof tot lezen. Deze bevat praktische artikelen zoals Buddhism and Coping With Stress en Sars and Dharma.


~ ~ ~


Wellicht is het niet nodig op Boeddha te wachten. De BBC (5) meldt dat wetenschappers het bewijs menen te hebben gevonden dat mensen die mediteren kalmer en opgewekter zijn. Deze opgewekte boodschap is na te lezen in The New Scientist (6) (helaas niet meer gratis, gelukkig heb ik een kopie). Door middel van hersenscans (PET, MRI) kan men de activiteit van de hersenen meten. Er blijken twee hersengebieden te zijn die zeer van belang zijn voor emoties, stemmingen en temperament. De amygdala houdt zich bezig met snelle reacties zoals angst en verbazing. De prefrontale cortex is verantwoordelijk voor het zelfbewustzijn, planning en redeneren.Volgens Richard Davidson van the University of Wisconsin at Madison, geeft zijn onderzoek (7) aanleiding te veronderstellen dat bij beoefenaars van meditatie het deel van de prefrontale cortex dat zich bezig houdt met positieve emoties actiever is terwijl het voor negatieve emoties verantwoordelijke deel minder actief is dan bij mensen die geen meditatie beoefenen. Paul Ekman (8) houdt zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar emotie. Hij heeft gevonden dat beoefenaars van het boeddhisme minder snel schrikken van harde geluiden.


Dit onderzoek heeft geleid tot het Cultivating Emotional Balance onderzoeksproject (9, 10) waarbij de eerder genoemde (en andere) wetenschappers samenkwamen bij de Dalai Lama in Dharamasala in maart 2000. Op verzoek van de Dalai Lama wordt onderzocht hoe boeddhistische praktijken kunnen bijdragen om goed om te gaan met negatieve emoties. Het project wordt gesponsord door het Mind and Life Instute (11). Deze organisatie heeft ook Dialogues between Buddhism and the Sciences georganiseerd in 2004 in Dharamsala, met als onderwerp Neuroplasticity, The Neuronal Substrates of Learning and Transformation. Neuroplasticity verwijst naar de structurele en functionele veranderingen in de hersenen die gevolg zijn van training en ervaring (12).


Wetenschappelijk geïnteresseerden kunnen zich laven aan de publicatie Long-term meditators self-induce high amplitude gamma synchrony during mental practice (13). Hierin wordt beschreven dat meditatiebeoefenaren gammaband oscillaties van hoge amplitude in hun hersenen opwekken. Men veronderstelt dat dit op termijn neurale veranderingen in de hersenen aanbrengt. Als je meer van overzichtelijke plaatjes houdt, kijk dan op de site van Time Magazine (14) alwaar in een afbeelding wordt uitgelegd wat hersendelen doen en wat het effect van meditatie is.


~ ~ ~


Are you the type of person who longs for patience and tranquility in your life? Of course you are, but in our modern society who has the time? Now it's possible.


Als je wel op Boeddha wilt wachten, maar niet te lang, dan kan de Bonsai Potato (15) uitkomst brengen.Door het aanschaffen van de Bonsai Potato Kit creëer je vrijwel zonder wachten shin-zen-bi. De slogan geeft de essentie weer: The Art of the Bonzai Potato: Zen without the Wait.

 1. http://www.mro.org/mr/mountainrecord.html
 2. http://www.kwanumzen.com
 3. http://www.brusselszencenter.be/
 4. http://www.4ui.com/indexeng.htm
 5. http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3047291.stm
 6. http://www.newscientist.com
 7. http://www.mindfulnesstapes.com/ImmunityStudy.pdf
 8. http://www.paulekman.com/
 9. http://www.sbinstitute.com/research_CEB.html
 10. http://cultivatingemotionalbalance.org/
 11. http://www.mindandlife.org/
 12. http://www.mindandlife.org/MLXII%20Brochure.pdf
 13. http://www.pnas.org/cgi/content/full/101/46/16369
 14. http://www.time.com/time/covers/1101030804/om/
 15. http://www.bonsaipotato.com/