photographs

photographs by ruud waij

 
 
14_118_1839.jpg
 
Is that all there is? (acryl op hout; br. 19 cm, h. 46 cm) Een studiebegeleidster kan heel creatief zijn in het bedenken van moeilijke opdrachten. Op een avond bracht zij een cd mee waarop een gedicht van Slauerhoff in het Portugees werd gezongen. Wij moesten dat uitbeelden! De Nederlandse tekst luidt als volgt: De ontdekker: Hij had het land waarvoor hij scheep ging lief, lief als een vrouw 't verborgen komende. Er diep aan denkend stond hij droomende voor op de plecht en als de boeg zich hief was 't hem te moede of 't zich reeds bewoog onder de verten, waarin 't sluimerde terwijl 't schip door de waterscheiding schuimende, op de aanbrekende geboort' toevloog. Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad. geen stille onzichtbare streng verbond hen tweeën. Hij wilde 't weer verheimlijken -te laat: het lag voor allen bloot. Hem bleef geen raad dan voort te varen, doelloos, desolaat en zonder drift - leeg over legen zeeën Met de laatste zin als leidraad tekende ik met kleurpotlood een lege zee met daarboven (wat wazig) een mannenhoofd. Beïnvloed door de Portugese muziek had de tekening een bruinpaarse toon. Thuisgekomen vond ik dat de oplossing, die ik gekozen had, te zeer voor de hand lag en maakte daarom dit schilderij van het mannetje dat op allerlei manieren geprobeerd heeft om ergens chefje te worden. Dat is hem gelukt. Is hij nu gelukkig?